Drevo

Drevo – prírodná, obnoviteľná a dostupná surovina je používaná tisícky rokov ako stavebný a konštrukčný materiál. Stavali a stavajú sa z neho domy, mosty,  vyrábajú sa z neho úžitkové predmety i predmety dekoratívne, častokrát s veľkou umeleckou hodnotou. Má významné fyzikálno-mechanické vlastnosti ako tepelný a zvukový izolant, neakumuluje elektrostatický náboj, dobre sa opracováva. Drevo je prírodný materiál, citlivý na okolité prostredie. So zmenami vlhkosti sa rozpína alebo zosychá.

Na spracovanie sa využívajú listnaté aj ihličnaté dreviny. Ihličnaté dreviny majú výraznejšiu kresbu letokruhov. Obsahujú viac sukov a živice, ktorá môže byť problémom pri povrchových úpravách. U ihličnatých drevín sa ťažšie dosahuje hladký povrch. V súčasnosti sú módnym trendom exotické dreviny z tropických oblastí juhovýchodnej Ázie, strednej Afriky a Južnej Ameriky. Majú nezvyčajné zafarbenie a vyznačujú sa vysokou tvrdosťou.

Tvrdosti dreva

Podľa tvrdosti je možné dreviny rozdeliť na:

 • veľmi mäkké – smrek, borovica, limba, jedľa, topoľ , vŕba, lipa
 • mäkké – smrekovec, douglaska, jalovec, breza, jelša
 • stredne tvrdé – gaštan, platan, brest, lieska
 • tvrdé – dub, buk, jaseň, javor, hrab, agát, céder, čerešňa
 • veľmi tvrdé – tík (teak), eukalyptus, bambus
 • mimoriadne tvrdé – afzélia, pyinkado, padauk, champaka, massaranduba, merbau, keruing

Drevené materiály

Drevo môže mať nasledovné podoby:

Masív – používaný pri výrobe nábytku a interiérových prvkov.

Aglomerovaný materiál– sú to produkty spracovania odpadovej drevnej hmoty lisovaním plošných dielcov.

DTD – drevotrieskové dosky sa vyrábajú lisovaním drevných triesok. Na povrch sa lepí drevená dyha, melamín alebo fólia.

DVD – drevovláknité dosky sa vyrábajú lisovaním drevných vláken za tepla. V súčasnosti sa najviac používajú MDF dosky- polotvrdé drevovláknité dosky a HDF- tvrdé drevovláknité dosky.

Dyha – vyrába sa krájaním alebo lúpaním, používa sa pri výrobe nábytku a interiérových dekoráciách.

Výrobky z dreva sa rozdeľujú na:

Exteriérové stavebno-stolárske výrobky

 • rozmerovo stabilné – okná, dvere
 • rozmerovo čiastočne stabilné – okenice
 • rozmerovo nestabilné – ploty, balkóny, altány, pergoly, striešky, drevené stavby

Interiérové stolárske výrobky

 • nábytok
 • interiérové dvere
 • obklady
 • podlahy

Predúprava dreveného podkladu spočíva v jeho vysušení (odporúčaná optimálna vlhkosť dreva pre použitie v interiéri je 6 – 8%, pre použitie v exteriéri 12%), odstránení živice, oprave rôznych chýb dreva, vybrúsení, morení, prípadne napustení biocídnym prípravkom.

Pre nanášanie náterových látok je vhodné drevo zdravé, s optimálnou vlhkosťou a rovnorodou kvalitou, dobre vybrúsené, bez zdvihnutých vlákien a kazov.

Povrchová úprava dreva náterovými látkami zabezpečuje ochranu voči činiteľom, ktoré drevo znehodnocujú, zlepšuje vlastnosti povrchu a esteticky povrch dotvára.

K činiteľom znehodnocujúcim drevo patria biologickí škodcovia (plesne, drevokazné a drevosfarbujúce huby, drevokazný hmyz), poveternostné vplyvy (UV žiarenie, voda, prach, emisie), chemikálie, energetické zdroje (spôsobujú termickú degradáciu dreva).

Pri zlepšení vlastností povrchu vhodnou úpravou sa zvyšuje napríklad abrazívna odolnosť, taktiež odolnosť voči chemikáliám a môže sa získať protipožiarna alebo protišmyková odolnosť. Z hľadiska estetiky je zaujímavý najmä lesk, farebný odtieň, prípadne rôzne imitácie.

Na dosiahnutie týchto vlastností sa používajú plniče, tmely, základné a vrchné laky a farby, rôzne napúšťadlá, oleje, lazúry, moridlá a vosky.

Pre komplexnú povrchovú úpravu dreva sa používajú systémy buď transparentné alebo pigmentované. Transparentné systémy tvorí základný lak s dobrou brúsiteľnosťou a vrchný lak s požadovanou tvrdosťou, odolnosťou a leskom. Pigmentované systémy tvorí základná farba s dobrou plniacou schopnosťou a brúsiteľnosťou, s dobrou tvrdosťou, odolnosťou, požadovaným odtieňom a leskom.

Prípravky na ochranu pred biologickými škodcami sa používajú hlavne pri ošetrení krovov, okenných rámov, exteriérových konštrukcií, záhradného nábytku a pod.

Na povrchovú úpravu okien a dverí v exteriéri sa používajú hrubovrstvé lazúry a laky, ktoré musia podporovať rozmerovú stabilitu výrobku.

Na povrchovú úpravu stavieb z dreva, plotov, pergol a altánkov sa používajú tenkovrstvé prípadne strednovrstvé lazúry a laky. Nevhodné sú hrubovrstvé systémy, ktoré používame na exteriérové okná a dvere.

Plniče (hmoty s vysokým obsahom plnidiel) sa používajú na zaplnenie trhlín a pórov na povrchu dreva.

Moridlá sa používajú pod transparentné laky, oleje alebo vosky, na dosiahnutie požadovanej farebnosti, pričom je zvýraznená prirodzená štruktúra a krása dreva.

Základné vlastnosti materiálov sú určené typom použitého spojiva (živice). Používané sú nitrocelulózové, vodou riediteľné akrylátové, 1K a 2K polyuretánové rozpúšťadlové i vodou riediteľné a UV žiarením vytvrdzované náterové látky. Nitrocelulózové hmoty boli v minulosti najrozšírenejšie. Ich prednosťou bolo veľmi rýchle schnutie a jednoduchá aplikácia. Nevýhodou bola pomerne nízka sušina a nízka odolnosť voči vode a chemikáliám. Sú na ústupe hlavne z dôvodu nevyhovujúcich parametrov VOC. Stále širšie uplatnenie nachádzajú vodou riediteľné hmoty, hlavne pre segment DIY (lazúry, parketové laky, laky na nábytok). Pri priemyselných úpravách dreva (parkety, nábytkárske dielce, kuchynské linky, kúpeľňový nábytok, dvere, dverové zárubne) na mechanizovaných nanášacích linkách sú rozšírené UV žiarením vytvrdzované hmoty transparentné alebo pigmentovné i vodou riediteľné. Ako spojivo sú používané akrylátové a polyesterové živice. Fotoiniciátory zabudované v týchto hmotách vplyvom UV žiarenia emitovaného špeciálnymi žiaričmi naštartujú prakticky okamžité vytvrdenie náterov.