Kde spoľahlivo nakúpite

V našich predajniach sú nielen špičkové produkty, ale aj ochotný personál, ktorý je vždy pripravený pomôcť. Nájdite si tú svoju.

 

Zoznam predajní

Názov Adresa Okres
OD Betty Jilemnického 43, 036 01 Martin Martin
tel./fax: 043/428 96 30, mobil: 0905 233 108, e-mail: martin@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Internátna 24, 974 00 Banská Bystrica Banská Bystrica
tel.: 0905 307 801, e-mail: b.bystrica@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Jakobyho č. 1, 040 01 Košice Košice
tel./fax: 055/62 58 575, mobil: 0905 351 696, e-mail: kosice-predajna@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Nádražný rad č. 2/A, 934 01 Levice 1 Levice
tel.: 036/634 57 36, fax: 036/634 57 38, mobil: 0905 400 208, e-mail: levice@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Belopotockého 623/6, 031 01 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
tel.: 044/552 04 25, fax: 044/552 04 33, mobil: 0917 133 088, e-mail: l.mikulas@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Fiľakovská cesta 288, 984 01 Lučenec Lučenec
tel.: 047/451 34 03, fax: 047/451 34 04, mobil: 0905 562 930, e-mail: lucenec@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Štefánikova 76, 071 01 Michalovce Michalovce
tel.: 056/644 36 26, fax: 056/644 36 27, mobil: 0905 934 445, e-mail: michalovce@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad ul. Klčové 94/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/743 04 00, fax: 032/743 04 01, mobil: 0905 400 093, e-mail: n.mesto@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Štefánikova trieda 132, 949 01 Nitra Nitra
tel./fax: 037/772 07 79, mobil: 0905 400 175, e-mail: nitra@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Považská ul. 16, 940 67 Nové Zámky 1 Nové Zámky
tel.: 035/644 60 15, fax: 035/644 60 16, mobil: 0905 976 101, e-mail: n.zamky@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Štefánikova č. 880, 058 01 Poprad Poprad
tel.: 052/428 41 28, fax: 052/428 41 29, mobil: 0905 351 691, e-mail: poprad@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Levočská 7, 080 66 Prešov Prešov
tel./fax: 051/771 15 60, mobil: 0905 307 802, e-mail: presov@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Falešníka č. 12, 971 01 Prievidza Prievidza
tel.: 046/542 03 75, fax: 046/542 04 59, mobil: 0905 400 122, e-mail: prievidza@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Továrenská 7, 919 04 Smolenice Trnava
tel.: 033/556 02 66, fax: 033/556 05 54, mobil: 0905 202 550, e-mail: smolenice@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad SNP 718, 927 01 Šaľa Šaľa
tel.: 031/701 00 85, fax: 031/701 00 86, mobil: 0905 562 902, e-mail: sala@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Komenského 21, 943 01 Štúrovo Nové Zámky
tel.: 036/751 07 90, fax: 036/751 07 91, mobil: 0905 400 145, e-mail: sturovo@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Šoltésovej č. 1995, 911 01 Trenčín Trenčín
tel.: 032/743 01 52, fax: 032/743 06 05, mobil: 0917 430 927, e-mail: trencin@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Jesenského ul. 14, Zvolen Zvolen
tel.: 045/535 35 20, fax: 045/532 28 14, mobil: 0905 400 109, e-mail: zvolen@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Kamenná ul. 14, 010 01 Žilina Žilina
tel.: 041/500 80 73-75, fax: 041/500 80 74, mobil: 0905 640 515, e-mail: zilina@chemolak.sk
Podniková predajňa/sklad Stará Vajnorská 11, Bratislava, Slovensko Bratislava
Tel.: 02/44 45 8766, bratislava@chemolak.sk